Βρεφικό

Η βρεφική ηλικία αποτελεί μια ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία που σηματοδοτεί την μετέπειτα ανάπτυξη των παιδιών.

Σχετικά με το

Βρεφικό Τμήμα

Η βρεφική ηλικία αποτελεί μια ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία που σηματοδοτεί την μετέπειτα ανάπτυξη των παιδιών. Πρώτιστο μέλημά μας είναι να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδαγωγών και των βρεφών με κύριο άξονα τη φροντίδα, αγάπη, ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών.

vrefiko (4)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του βρεφικού τμήματος περιλαμβάνει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων όπως, την προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Μέσα από καθημερινές οργανωμένες δραστηριότητες, το έμπειρο προσωπικό μας στοχεύει στην καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης και συνεργασίας μεταξύ των παιδιών, στην απόκτηση αυτονομίας και ελεύθερης βούλησης, στην εξάσκηση της λεπτής και αδρής κινητικότητας, καθώς επίσης και στην ωρίμανση και δόμηση της προσωπικότητας, μέσω της αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους τους.

Το ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή του σχολείου προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες να εξερευνήσουν τη φύση και να ανακαλύψουν διαφορετικές πτυχές του εαυτού τους.  

Τμήματα

Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού