Νηπιακό

Το νηπιακό μας τμήμα χαρακτηρίζεται από σχολική ετοιμότητα και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Σχετικά με το

Νηπιακό Τμήμα

 

Τα παιδιά στην ηλικία αυτή εμπλέκονται σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, αναλαμβάνουν ευθύνες και ατομική πρωτοβουλία και συμμετέχουν σε παραγωγικό διάλογο με τους συνομηλίκους και τους παιδαγωγούς μέσω του εβδομαδιαίου show & tell.

285008270_5218714178184297_809192594044196459_n

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει οργανωμένες δραστηριότητες μαθηματικών και γραφής, μελέτη περιβάλλοντος και φυσικές επιστήμες, μαγειρική και εργαστήρια ρομποτικής και ψηφιακού γραμματισμού με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα των παιδιών σε αυτήν την ηλικία μέσα από παιχνίδι ρόλων και μίμησης, αυθόρμητο παιχνίδι, θέατρο και μουσικοκινητική.

Στο τέλος της τάξης αυτής, τα παιδιά είναι έτοιμα να μεταβούν ομαλά στην επόμενη σχολική βαθμίδα.

Τμήματα

Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού