Μεταβρεφικό

Στο μεταβρεφικό μας τμήμα τα παιδιά πλέον έχουν αποκτήσει τις βασικές και οργανικές τους δεξιότητες.

Σχετικά με το

Μετάβρεφικό Τμήμα

Στο μεταβρεφικό μας τμήμα τα παιδιά πλέον έχουν αποκτήσει τις βασικές και οργανικές τους δεξιότητες και στόχος είναι η ανάπτυξη της λεπτής και αδρής κινητικότητας και η αλληλεπίδραση με διάφορα υλικά.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το μεταβρεφικό τμήμα διαθέτει άρτιο και πλούσιο εξοπλισμό με σκοπό να ενθαρρύνει τα παιδιά να ανακαλύψουν ποσοτικές έννοιες και να είναι ικανά να διαφοροποιήσουν και να ομαδοποιήσουν χρώματα και σχήματα.

Η αισθητηριακή τους ανάπτυξη καλλιεργείται μέσω της επαφής με διάφορα υλικά και υφές (messy play), τραγούδια, παραμύθια, κουκλοθέατρο και κατασκευές που λαμβάνουν χώρα καθημερινά. Το παιχνίδι στην αυλή ευνοεί αυτήν την ηλικία ώστε να αναπτυχθούν σωματικά.

Τμήματα

Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού