Προνηπιακό

Το προνηπιακό τμήμα εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Σχετικά με το

Προνηπιακό Τμήμα

Τα παιδιά στην ηλικία των 4 είναι πλέον αυτόνομα και ανεξάρτητα, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ομαλά με τους συνομηλίκους και τους παιδαγωγούς, εκφράζονται ελεύθερα και διεκδικούν με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

282007762_5154781264577589_8367356519139969618_n

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στο προνηπιακό μας τμήμα, τα παιδιά αναπτύσσουν φιλίες και αποκτούν αίσθηση του εαυτού τους καλλιεργώντας αυτοεκτίμηση και σεβασμό προς τους άλλους.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μαθηματικές έννοιες και ενθαρρύνεται η γραφή του ονόματος και διαφόρων λέξεων.

Οργανωμένες δραστηριότητες στην τάξη αλλά και στην αυλή του σχολείου, εγείρουν την έμφυτη περιέργεια των παιδιών για ανακάλυψη του κόσμου και επεξήγηση φυσικών φαινομένων στα οποία τα παιδιά βρίσκουν λύσεις μέσα από πειραματισμούς με τις φυσικές επιστήμες.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε εργαστήρια ρομποτικής και εκπαιδευτικού προγραμματισμού και αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες με τη χρήση του υπολογιστή.

Τμήματα

Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε παιδιού